LEAN TOOLBOX #5: VSM

2018-01-03
\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"


Efekty/korzyści:
  • zobrazowanie przepływu materiału oraz informacji w firmie, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie marnotrawstwa;
  • skrócenie czasu przepływu materiału / informacji wewnątrz firmy;
  • zwiększenie płynności finansowej firmy;
  • poprawa organizacji działań występujących wewnątrz firmy;
  • zwiększenie wydajności procesu w firmie (ilość operacji z wartością dodaną vs ilość wszystkich operacji w danym procesie).

Polecane szkolenie:
Mapowanie strumienia wartości