Zaproszenie na spotkanie Koordynatorów Ligi Mistrzów 5S

2018-04-16

Zapraszamy na spotkanie Koordynatorów

programu Liga Mistrzów 5S.

 
Spotkanie planowane jest 24 maja 2018 r. w Hotelu Eva *** w Krakowie.
Wydarzenie jest organizowane dla firm uczestniczących w programie Liga Mistrzów 5S. Celem spotkania jest prezentacja dotychczasowych osiągnięć ze strony Klientów i LUQAM oraz przekazanie wizji przyszłości Ligi Mistrzów 5S. Będzie to okazja do przedstawienia swojej firmy, wymiany doświadczeń oraz zgłoszenia uwag i spostrzeżeń dotyczących programu.
Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Koszt przejazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Spotkanie zostanie zorganizowane, jeśli udział w nim zadeklaruje przynajmniej 16-stu Koordynatorów. Z jednego Zakładu uczestniczącego w LM5S zapraszamy po dwóch przedstawicieli, w tym Koordynatora LM5S.
  • Warunkiem udziału w Spotkaniu jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skan do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres ligamistrzow5s@luqam.com.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się Państwa aprobatą i pozwoli na budowanie lepszej, owocnej współpracy.


ZAPROSZENIE I REGULAMIN